logo

Soutěže ZUŠ ve školním roce 2023 -2024

Hra na kytaru

okresní kolo – Zlín

Zelina Jakub – 1. místo s postupem do krajského kola (p. uč. L. Hilbertová)

Nevídalová Dorota – 3. místo (p. uč. L. Hilbertová)

Prokop Štěpán – 2. místo (p. uč. J. Regent)

krajské kolo – Kroměříž

Zelina Jakub – 1. místo (p. uč. L. Hilbertová)

Hra na housle

okresní kolo – Zlín

Čevelová Kristýna – 1. místo s postupem do krajského kola (p. uč. D. Mančíková)

Balážová Marie – 2. místo (p. uč. D. Mančíková)

Kácovská Simona – 2. místo (p. uč. D. Mančíková)

krajské kolo – Uherské Hradiště

Čevelová Kristýna – 3. místo (p. uč. Mančíková)

Hra na klavír

okresní kolo – Napajedla

Janišová Emma – 2. místo (p. uč. A Machurová)

Malý Matyáš – 2. místo (p. uč. A Machurová)

Mitková Gabriela – 3. místo (p. uč. V. Davidová)

Císař Jan – 3. místo (p. uč. A Machurová)

Reichel Aleš – 1. místo  s postupem do krajského kola (p. uč. V. Davidová)

Juřena Daniel – 2. místo (p. uč. A Machurová)

Klavírní duo – Dvouletá, Nováková – 2. místo (p. uč. V. Davidová)

krajské kolo – Kroměříž

Aleš Reichel – 3. místo (p. uč. V. Davidová)

Soutěžní přehlídka ldo – přednes, dramatický výstup a literární torba

okresní kolo – Zlín

Bořuta Robin – 1. místo s postupem do krajského kola (p. uč. G. Řezníček)

Jaroš Lukáš – 1. místo s postupem do krajského kola (p. uč. G. Řezníček)

Jurová Alžběta – 1. místo s postupem do krajského kola (p. uč. G. Řezníček)

Kana Ondřej – 1. místo s postupem do krajského kola (p. uč. G. Řezníček)

krajské kolo – Karolinka

Bořuta Robin – 2. místo (p. uč. G. Řezníček)

Jaroš Lukáš – 2. místo  (p. uč. G. Řezníček)

Jurová Alžběta – 3. místo  (p. uč. G. Řezníček)

Kana Ondřej – 2. místo (p. uč. G. Řezníček)

Hra na violoncello

okresní kolo – Otrokovice

Surovík Sebastian – 1. místo (p. uč. D. Kefer)

 

 

Ivo Ptáček

ze třídy paní učitelky MgA. Naděždy Škrabalové získal 3. místo v Interpretační soutěži Českého spolku dvouplátkových nástrojů ve hře na hoboj (soutěž se konala 2. 12. 2023 v Praze)

 

Soutěže MŠMT ve školním roce 2022 – 2023

Komorní hra s převahou smyčcových nástrojů

Klavírní trio (Baláž Vladimír, Hodonský Jan, Stoklasa Matyáš) – 1. místo (ze třídy p. uč. Ireny Pařenicové a Veroniky Davidové)

Klavírní trio (Fabriková Hana, Balážová Marie, Císař Jan) – 2. místo (ze třídy p. uč. Ireny Pařenicové a Arnoštky Machurové)

Literárně – dramatický obor – soutěžní přehlídka v kolektivním projevu

Vernisáž (Ambruzová Anna, Koniorová Jasmína, Vránová Anna, Zelík Ondřej) – 1. místo s návrhem na postup do krajského kola (ze třídy p. uč. Gustava Řezníčka

Hra na elektronické klávesové nástroje

Glogová Elizabeth – 2. místo (ze třídy p. uč. Herberta Novotného)

 

Mezi nejúspěšnější současné žáky hudebního oboru patří Jan Hodonský, houslista, zpěvák a klavírista, který v lednu vykonal úspěšně zkoušky ve hře na housle na konzervatoř P. J. Vejvanovského v Kroměříži. V současné době se Honza připravuje na okresní kolo soutěže v komorní hře ve Zlíně a také připravuje svůj absolventský koncert, který se bude konat 28.4.2023 v  koncertním sále ZUŠ Otrokovice. Na naší škole navštěvoval třídu paní učitelky Ireny Pařenicové (housle, klavír) a paní učitelky Jany Lukášové (zpěv).

Studium na konzervatoři v Praze od září 2023  rovněž zahájí Justina Sojáková ze třídy paní učitelky Evy Hrisidu. Její zájem se soustředí především na populární a muzikálový zpěv, zároveň také chodí na hodiny klavíru k panu učiteli Davidu Keferovi. Justi se s naší školou rozloučí vystoupením v rámci jarních absolventských koncertů.

Oběma k jejich velkému úspěchu blahopřejeme!

Dne 6. ledna 2023 vystoupila s orchestrem Filharmonie Bohuslava Martinů Tereza Bieberlová ze třídy p. uč. Jany Lukášové. Píseň Jsi můj pán zazpívala u příležitosti tradičního Novoročního charitativního koncertu Zlínského kraje. Filharmonii řídil její šéfdirigent R. Kružík.
Justina Sojáková na MenARTu v Praze
V Základní umělecké škole v Otrokovicích rozvíjíme děti od nejmenších až po středoškoláky. Díky vyhlášenému stipendijnímu programu Akademie MenART v Praze jsme měli možnost přihlásit ke konkurzu ty nejtalentovanější. Akademie je určena dětem a studentům nadaným ve všech uměleckých oborech a jejich pedagogům. Po náročném výběru nejtalentovanějších zájemců z celé České republiky stipendisté po dobu jednoho školního roku pracují v úzkém kontaktu s mentory. Pracovní setkávání se konají zhruba jedenkrát do měsíce o víkendech.
Pěvecky nadaní žáci si volili mezi populárním zpěvem u Radky Fišarové nebo klasickým zpěvem u Kateřiny Kněžíkové.
Z naší ZUŠ byla vybrána čtrnáctiletá Justina Sojáková z pěvecké třídy paní učitelky Evy Hrisidu. Společně jezdily do Prahy na setkání s lektorkou Radkou Fišarovou v oboru muzikálový zpěv. Celkem bylo ve skupině 9 stipendistů z celé České republiky a pracovali na písních různých žánrů, přes muzikály po šansony a vyzkoušeli si i vlastní tvorbu.
Po roční práci se 21.5.2022 konal závěrečný koncert v pražském DOXu v rámci festivalu Americké jaro s příznačným názvem ZUŠ Session, kde se představili všichni stipendisté. Justinka zazpívala sólově píseň Voilà – Barbara Pravi a společnou píseň Modlitba pro budoucnost.

Soutěže MŠMT ve školním roce 2021 – 2022

Krajská kola

Sólový a komorní zpěv, 18. 3. 2022 ZUŠ Karolínka
Mňačková Liliana                           1. místo
Hodonský Jan                                  3. místo
Hra na lesní roh, 6. 4. 2022 ZUŠ Hulín
Šebestík Ondřej Alois                  1. místo
Taneční obor, 28. 4. 2022 ZUŠ BArt Zašová
Holky 4. ročník                                2. místo + Ocenění za interpretační vyzrálost a vnitřní napojení
Okresní kola
Sólový a komorní zpěv, 24. 2. 2022, ZUŠ Otrokovice
Mňačková Liliana                 1. místo s postupem do krajského kola
Hodonský Jan                        1. místo s postupem do krajského kola
Stacke Caroline                    2. místo
Habartová Bára                    2. místo
Kocourek Tadeáš                 2. místo
Kozubíková Nela                  2. místo
Sukupová Karolína              2. místo
Zvoníčková Doubravka       2. místo
Hejčlová Veronika               2. místo
Ševeček Viktor                     3. místo
Hra na lesní roh, 9. 3. 2022, ZUŠ Valašské Klobouky
Ondřej Alois Šebestík         1. místo s postupem do krajského kola
Hra na zobcovou flétnu, 10. 3. 2022, ZUŠ Harmonie Zlín
Blahuš Jan                              1. místo
Hynčica Václav                     3. místo
Turečková Michaela           3. místo
Matuszek Šimon                  3. místo
Filípková Alžběta                 3. místo

 

Hra na příčnou flétnu, 15. 3. 2022, ZUŠ Slavičín
Zaoralová Amálie                3. místo

 

 

 

Hlas Slezska 2020, 3. ročník pěvecké soutěže

ze třídy p. uč. Jany Lukášové a p. uč. Evy Hrisidu se s úspěchem zúčastnili tito žáci:

Kristián Holer – Zlaté pásmo, Cena ředitelky soutěže Ilony Rédlové, Cena Petra Bendeho, Cena Romana Rossiho Karolína Sukupová – Bronzové pásmo Aneta Kučerová – Bronzové pásmo Alexandra Bártková – Bronzové pásmo Nikol Kučerová – Čestné uznání Adéla Pavelčíková – Bronzové pásmo Anna Balajková – Bronzové pásmo Veronika Uhříčková – Bronzové pásmo Vendula Silná – Bronzové pásmo Justina Sojáková – Bronzové pásmo

Úspěchy našich žáků na soutěžích uměleckých škol pro školní rok 2019/2020

Okresní kola Přehlídka prací žáků LDO – slovesná část Novotová Alžběta – Zlaté pásmo (p. uč. Mgr. Gustav Řezníček) Hra na housle Kácovská Simona – 1. místo s postupem do krajského kola (p. uč. Daniela Mančíková, DiS.) Hodonský Jan – 1. místo s postupem do krajského kola (p. uč. Irena Pařenicová) Baláž Vladimír – 2. místo (p. uč. Irena Pařenicová) Houslové duo – Hodonský Jan a Baláž Vladimír – 1. místo s postupem do krajského kola (p. uč. Irena Pařenicová) Hra na violoncello Fabrika Jakub – 1. místo (p. uč. David Kefer) Hra na klavír Mančík Michal – 2. místo (p. uč. BcA. Veronika Davidová) Reichel Aleš – 2. místo (p. uč. BcA. Veronika Davidová) Dvouletá Adéla – 3. místo (p. uč. BcA. Veronika Davidová) Pražák Vojtěch – 3. místo (p. uč. Machurová) Zábranská Nela – čestné uznání 1. stupně (p. uč. Machurová) Vejmělková Daniela – čestné uznání 1. stupně (p. uč. Jana Lukášová, dipl. um.) Zdražilová Adéla – čestné uznání 1. stupně (p. uč. BcA. Veronika Davidová) Hra na kytaru Grimmel Frederik – čestné uznání 1. stupně (p. uč. Jiří Regent)

Úspěchy našich žáků v soutěžích uměleckých škol pro školní rok 2018/2019

Krajská kola

Klavírní trio v obsazení Jan Hodonský (housle), Vladimír Baláž (housle), Matyáš Stoklasa (klavír) získalo v krajském kole soutěže ZUŠ ve Valašském Meziříčí 2.místo. (pod vedením paní učitelky Ireny Pařenicové). Středeční skupina (Blanka Balážová, Šárka Doležalová, Vendula Květáková, Zuzana Pavelková, Anita Rochovanská, Aneta Vajdová, Aneta Žáková) získala v literárně dramatickém oboru – soutěžní přehlídky v kolektivním projevu soutěže ZUŠ ve Zlíně 2. místo. (pod vedením pana učitele Mgr. Gustava Řezníčka).

Okresní kola

Klavírní trio v obsazení Jan Hodonský (housle), Vladimír Baláž (housle), Matyáš Stoklasa (klavír) získalo v okresním kole soutěže ZUŠ ve Zlíně 1.místo s postupem do krajského kola. Smyčcové kvarteto Petr Vojtášek (housle, Jan Hodonský (housle) Eliška Novotná (viola) a Alena Keferová (violoncello) obsadilo v okresním kole soutěže ZUŠ 2. místo. Oba soubory byly ze třídy paní učitelky Ireny Pařenicové Trio zobcových fléten – Josef Ambruz, Štefan Lee Grivalský, Ondřej Lapčík, obdrželo v okresním kole 2. místo. Soubor připravil pan učitel Mgr. Michael Šimůnek

Kalendář
Duben 2024
Po Út St Čt So Ne
« Bře    
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930  
Aktuality a akce školy
Zobrazit vše