logo

Základní umělecká škola Otrokovice, p.o. zveřejňuje podle § 8, Zákona č. 992019 Sb., o přístupnosti internetových stránek a mobilních aplikací subjektů veřejného sektoru (dále jen “zákon”), toto prohlášení o přístupnosti.

Základní umělecká škola Otrokovice, p.o. je povinným subjektem podle § 3, zákona a zajišťuje přístupnost svých internetových stránek.

Základní umělecká škola Otrokovice, p.o. se zavazuje ke zpřístupnění svých internetových stránek v souladu se Směrnicí EU č. 20162102 ze dne 26. října 2016, o přístupnosti internetových stránek a mobilních aplikací subjektů veřejného sektoru a Zákonem č. 992019 Sb., o přístupnosti internetových stránek a mobilních aplikací subjektů veřejného sektoru.

Rozsah internetových stránek

Toto prohlášení o přístupnosti se vztahuje na všechny internetové stránky Základní umělecké školy Otrokovice, p.o., tedy na následující:

  • www.zusotrokovice.eu
    • a přesměrovanou doménu zusotrokovice.cz

Soulad s mezinárodními normami

Podle Rozhodnutí komise (EU) 20182048 ze dne 20. prosince 2018 o harmonizované normě pro webové stránky a mobilní aplikace jsou tyto internetové stránky vytvářeny s ohledem na následující normy:

  • Evropská harmonizovaná norma EN 301 549 V2.1.2 (2018-08) Požadavky na přístupnost výrobků a služeb v oblasti IKT
  • Mezinárodní standard ISO 40500 Web content accessibility guidelines (WCAG)

Dále jsou tyto internetové stránky v souladu s pravidly pro přístupnost, jak je stanoví Vyhláška č. 642008 Sb., o přístupnosti.

Stav souladu s požadavky na přístupnost

Tyto webové stránky jsou v souladu s požadavky na přístupnost stanovenými příslušnou směrnicí, zákonem a příslušnými mezinárodními normami, kromě níže uvedeného obsahu.

  1. U některého mediálního obsahu, zejména u obrázků a fotografií ve fotogaleriích, příspěvcích a aktualitách, na úvodní straně webu atd., není možno detailně popsat v textové alternativě plně jejich obsah z důvodu nepřiměřené zátěže na správu obsahu tohoto charakteru, především pak vzhledem k velkému počtu souborů.
  2. Na některých stránkách jsou odkazy na další soubory, jako jsou prezentace či dokumenty, které jsou přístupné, ale jsou ve vlastním formátu, k jehož otevření jsou potřeba další programy.  Pro otevření těchto prezentací a dokumentů (včetně PDF formátu) je na webu integrován plugin Google Docs, který čtení jejich obsahu umožňuje. Jedná se však o prvek třetí strany a za jeho případnou nefunkčnost neneseme zodpovědnost.
  3. Některá videa integrovaná na této stránce mohou postrádat titulky a další prvky. Jedná se především o videa třetích stran, jejich obsah nedokážeme ovlivnit, případně o videa z naších zdrojů, jejich úprava by však znamenala nepřiměřenou časovou a finanční zátěž.

Alternativní postupy pro získání informací

Pokud se na internetových stránkách nachází informace, jež není či nemůže být přístupná, poskytuje Základní umělecká škola Otrokovice, p.o. v souladu s § 4, odst. 7, zákona, náhradní způsob získání informací.

Je možné kontaktovat správce obsahu dané internetové stránky a to kontaktováním osoby, jež je na konkrétní stránce, nebo může kontaktovat administrátory, kteří mu sdělí, kdo je správcem obsahu. Správce obsahu se bude snažit příslušnou informaci uživateli předat v pro něj vhodné formě, bude-li to možné.

Postup při podání podnětu

Podle § 9, zákona, může každý učinit vůči povinnému subjektu podnět požadující nápravu, jestliže má důvodné podezření, že internetová stránka nebo mobilní aplikace spravovaná povinným subjektem nesplňuje požadavky podle § 4 až 6 nebo že je důvod podle § 8 odst. 1 písm. b) nebo § 8 odst. 3 písm. c) neopodstatněný. Ustanovení zákona upravujícího právo petiční upravující podání a vyřízení petice se použije obdobně na podání a vyřízení podnětu.

Podnět může každý učinit vůči Základní umělecké škole Otrokovice p.o., a to prostřednictvím kontaktů uvedených na https://zusotrokovice.eu/kontakt/ , nebo se může obrátit na vedení školy.

Podle § 10, písm. a) a § 11, zákona, Ministerstvo vnitra kontroluje, zda povinný subjekt dodržuje povinnosti přístupnosti. Každý se může obrátit tedy i na Ministerstvo vnitra. Gestorem za tuto oblast je Odbor eGovernmentu Ministerstva vnitra.

Vypracováno v Otrokovicích dne 23.9.2020.

Kalendář
Únor 2024
Po Út St Čt So Ne
« Led    
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
26272829  
Aktuality a akce školy
Zobrazit vše