logo

1. Název

Základní umělecká škola Otrokovice

2. Důvod a způsob založení

Hlavním účelem zřízení organizace je poskytování základního uměleckého vzdělávání.

Předmět činnosti organizace je vymezen příslušnými ustanoveními zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), zákona č. 250/2000 Sb.,o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů a prováděcími předpisy.

Právní forma: příspěvková organizace.
Právnická osoba zřízená na dobu neurčitou.
Zřizovatel: Zlínský kraj, Třída Tomáše Bati 21, 761 92 Zlín (www.kr-zlinsky.cz)

3. Organizační struktura

IZO: 102 331 103 Základní umělecká škola Otrokovice
Organizační struktura je vymezena vnitřním předpisem: Organizační řád Základní umělecké školy Otrokovice .

4. Kontaktní spojení

4.1. Kontaktní adresa:

Školní 806
765 02 Otrokovice

4.2. Adresa úřadovny pro osobní návštěvu je vždy shodná s úřední adresou.

4.3. Úřední hodiny:

Pondělí
9:00 – 11:00
13:00 – 16:00

Středa
9:00 – 11:00
13:00 – 16:00

4.4. Telefonní čísla:

Sekretariát:
577 925 366

Ředitelna:
577 925 366

Výtvarný obor:
775 475 112
731 621 112

Pověřenec pro ochranu osobních údajů:
775 451 060

4.5. Číslo faxu: Škola nemá fax.

4.6. Adresa internetové stránky: www.zusotrokovice.cz

4.7. ID datové schránky: p9h7p7k

4.8. Adresa e-podatelny: Škola nemá zřízenou elektronickou podatelnu.

4.9. Další elektronické adresy:

Škola:
zusotr@zusotr.cz

Ředitelka školy:
reditelka@zusotr.cz

Zástupce statutárního orgánu a zástupce ředitelky školy:
zastupkyne@zusotr.cz

Ekonomka, účetní:
kancelar@zusotr.cz

Výtvarný obor:
vytvarka@zusotr.cz

Pověřenec pro ochranu osobních údajů:
poverenec@zusotr.cz

Taneční obor:
tanec@zusotr.cz

Literárně-dramatický obor:
ldo@zusotr.cz

5. Případné platby lze poukázat

237921/0100 – úhrady za úplatu vzdělávání, finanční dary, dotace od zřizovatele

6. IČ: 00839311

7. DIČ: Škola nemá zřízeno.

8. Dokumenty

8.1. Seznamy hlavních dokumentů

Školní vzdělávací program

8.2. Rozpočet

http://www.zkola.cz/zkedu/management/oddelenirozpoctuafinancovaniskolstvivprenesenepusobnosti/default.aspx

9. Žádosti o informace

U každé žádosti o informace ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, musí být jednoznačně zřejmé, že se žadatel domáhá poskytnutí informace ve smyslu tohoto zákona.
Informace poskytovaná na základě žádosti se poskytuje ve formátech a jazycích podle obsahu žádosti o poskytnutí informace, nestanoví-li zákon jinak, a ve formátu nebo jazyce, ve kterých byla vytvořena.

a) ústně
Žadatel uvede jméno a příjmení. Na ústní žádost poskytne škola ústní informaci.
Není-li na ústně podanou žádost informace poskytnuta nebo nepovažuje-li žadatel ústně podanou informaci za dostačující, je třeba, aby žadatel podal žádost písemně.
Písemné žádosti o poskytnutí informace jsou přijímány osobním předáním žádosti vedení školy, poštou nebo prostřednictvím elektronických komunikací.

b) elektronicky e-mailem
E-mail: zusotr@zusotr.cz
Žadatel uvede jméno, příjmení a adresu pro doručování. Adresou pro doručování se rozumí též elektronická adresa. Neobsahuje-li žádost adresu pro doručování, není žádost ve smyslu zákona.

c) písemně
na adresu:
Školní 806
765 02 Otrokovice
Žadatel uvede jméno, příjmení a adresu pro doručování. Adresou pro doručování se rozumí též elektronická adresa. Neobsahuje-li žádost adresu pro doručování, není žádostí ve smyslu zákona.

10. Příjem žádostí a dalších podání

Podat žádost či stížnost, předložit návrh či jiné dožádání lze prostřednictvím vedení školy (Školní 806, 765 02 Otrokovice), a to buď písemně, nebo v úředních hodinách po předchozí domluvě.

11. Opravné prostředky

V případě nesouhlasného stanoviska s rozhodnutím ředitelky školy je možné podat žádost o opravný prostředek u Krajského úřadu Zlínského kraje.

Adresa:
Odbor školství, mládeže a sportu
Krajský úřad Zlínského kraje
Třída Tomáše Bati 21
761 90 Zlín

Poučení o formě a náležitostech opravného prostředku je vždy součástí každého rozhodnutí ředitelky školy, proti němuž je opravný prostředek podáván.

12. Formuláře

Formuláře pro administrativní záležitosti jsou v tištěné podobě v kanceláři školy nebo na webových stránkách školy.
Přihláška ke studiu
Ukončení studia /pouze v kanceláři/

13. Popisy postupů – návody pro řešení životních situací

Návody pro řešení životních situací: http://portal.gov.cz/obcan/situace/196/199/

14. Předpisy

14.1. Nejdůležitější používané předpisy

www.msmt.cz
www.zkola.cz/zkedu/management/prehledskolskychpredpisu/default.aspx

14.2. Vydané právní předpisy:

Školní řád (www.zusotrokovice.cz)
Organizační řád
Uvedené předpisy jsou k fyzickému nahlédnutí přístupné v úředních hodinách na adrese:
Školní 806
765 02 Otrokovice

15. Úhrady za poskytování informací

15.1. Sazebník úhrad za poskytování informací:

Pořízení kopie informace – 1 strana A4 černobíle 2Kč
Vydání duplikátu (vysvědčení) 30Kč

15.2. Usnesení nadřízeného orgánu o výši úhrad za poskytnutí informací

16. Licenční smlouvy

16.1. Vzory licenčních smluv

16.2. Výhradní licence

17. Výroční zpráva podle zákona č. 106/1999 Sb.

Výroční zprávy jsou k fyzickému nahlédnutí přístupné v úředních hodinách na adrese:
Školní 806
765 02 Otrokovice
nebo na internetových stránkách školy www.zusotrokovice.cz

Kalendář
Březen 2023
Po Út St Čt So Ne
« Úno    
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031  
Aktuality a akce školy
Zobrazit vše